Tổng Quan Dự Án

Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm con đường định cư tại Hoa Kỳ thông qua chương trình đầu tư định cư diện EB-5. Các  doanh nhân Việt Nam sẽ đầu tư số tiền ít nhất là 500,000 đô la Mỹ vào một dự án trường bán công tại Hoa Kỳ. Việc đầu tư sẽ được thực hiện dưới hình thức một khoản vay có thế chấp cho Công ty Phát Triển Bất Động Sản Tampa, LLC.  Sau khi xây dựng, dự án sẽ được điều hành và quản lý bởi Mater Academy, Inc., một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận điều hành 27 trường học trên 16 khu học xá phục vụ hơn 14.000 sinh viên ở Florida.

Tài chính

Theo hình thức trợ cấp mỗi học sinh, các nhà điều hành sẽ nhận được nguồn thu nhập ổn định từ chính quyền địa phương và tiểu bang để trang trải cho các chi phí điều hành của trường học. Như họ làm cho tất cả các trường công lập trên toàn tiểu bang, chính phủ sẽ vẫn chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tài chính và học tập của trường

Mô Tả và Địa Điểm Của Trường

Trường bán công cấp hai và cấp ba mới được tọa lạc tại 7120 Đường Cao Tốc Gunn, Tampa, Hillsborough Country, Florida. Sau khi hoàn thành, trường sẽ đáp ứng số lượng học sinh lên đến 1.400 em từ lớp 6 đến lớp 12. Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2017 và dự kiến giao hoàn thành vào tháng 7 năm 2018

 

* Cộng thêm phí quản lý và phí pháp lý

 

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  


Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên