Tổng Quan DÁn

Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm một con đường trực tiếp đến Hoa Kỳ thông qua chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 được cung cấp một cơ hội duy nhất để đầu tư ít nhất là $500.000 đô la Mỹ * trong một dự án hạng nhất của Hoa Kỳ:dự án Trường Công Đặc Cách. Việc đầu tư sẽ được thực hiện dưới hình thức một khoản vay có bảo đảm cho Poinciana School Property, LLC. Sau khi xây dựng, dự án sẽ được quản lý và vận hành bởi Học viện Mater, Inc., một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận. Kể từ khi trường đầu tiên mở cửa vào năm 1998, ctã phục vụ hơn 14.000 sinh viên từ tất cả các nền tảng kinh tế xã hội ở 26 trường đặc cách khắp Florida.

Tài chính

Theo hình thức trợ cấp cho mỗi sinh viên, nhà điều hành sẽ nhận được nguồn thu nhập ổn định từ chính quyền địa phương và tiểu bang để trang trải cho các chi phí điều hành trường học. Như họ làm cho tất cả các trường công lập trên toàn tiểu bang, chính phủ sẽ vẫn chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tài chính và học tập của trường.

Tả và Địa Điểm Của Trường

Trường Công Lập Đặc Cách mới có tên Trường Công Đặc Cách Học Viện Mater Palms sẽ được xây dựng tại 401 Đại lộ South Poinciana Kissimmee, Quận Osceola, Florida. Sau khi hoàn tất, nó sẽ phục vụ lớp K-8 và có thể chứa tới 675 học sinh. Dự án dự kiến ​​sẽ được bàn giao vào tháng 8 năm 2017.

 

* Thêm phí quản lý và phí pháp lý

 

Tiến Độ Thi Công

Ngày Thi Công: 2017-06-20

Ngày Thi Công: 2017-06-20

Ngày Thi Công: 2017-08-17

Ngày Thi Công: 2017-08-28

Ngày Thi Công: 2017-08-28

Ngày Thi Công: 2017-09-18

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  


Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên