Tổng Quan DÁn

Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm một con đường trực tiếp đến Hoa Kỳ thông qua chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 được cung cấp một cơ hội duy nhất để đầu tư ít nhất là US $ 500,000 trong một dự án hạng nhất của Hoa Kỳ - dự án Trường Bán Công Đặc Cách. Việc đầu tư sẽ được thực hiện dưới hình thức một khoản vay có bảo đảm, được thực hiện cho Minneola School Development, LLC. Sau khi xây dựng, dự án sẽ được quản lý và vận hành bởi Pinecrest Academy Inc., một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận phục vụ cho hơn 6.000 học sinh tiểu học, phổ thông trung học và cấp ba, trên 11 cơ sở ở Florida và Nevada.

Tài Chính

Theo hình thức trợ cấp cho mỗi sinh viên, nhà điều hành sẽ nhận được một nguồn thu nhập ổn định từ các chính quyền địa phương và tiểu bang để trang trải cho các chi phí điều hành trường học. Như tất cả các trường công trên toàn tiểu bang, chính phủ sẽ vẫn chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tài chính và học tập của trường.

Tả và Địa Điểm Của Trường

Trường bán công đặc cách mới được đặt tên Học Viện Hồ Pinecrest sẽ được xây dựng tại 14012 Old Highway 50, Minneola, FIorida. Sau khi hoàn tất, trường sẽ phục vụ các lớp Pre K-8 và dành cho học sinh TSO. Dự án được đưa ra vào ngày 20 tháng 8.

 

*Thêm phí quản lý và phí pháp lý

 

Tiến Độ Thi Công

Ngày Thi Công: 2017-06-20

Ngày Thi Công: 2017-08-28

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  


Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên