Tổng Quan Dự Án

Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm một tuyến đường trực tiếp đến Hoa Kỳ thông qua chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 được cung cấp một cơ hội duy nhất để đầu tư ít nhất là 500.000* đô la Mỹ trong một chương trình hạng nhất Trường Công Đặc Cách Hoa Kỳ. Khoản đầu tư sẽ có hình thức một khoản vay có bảo đảm được thực hiện đối với Team Contracting, Inc., an experienced successful developer of multiple charter schools in the state of Florida .Sau khi xây dựng, dự án sẽ được quản lý và vận hành bởi Academir Charter Schools, Inc.

Tài chính

Trong hình thức trợ cấp cho mỗi sinh viên, nhà điều hành sẽ nhận được một nguồn trợ cấp ổn định từ chính quyền địa phương ở các tiểu bang để trang trải cho các chi phí tiêu xài trong trường học. Chính phủ sẽ vẫn chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tài chính và học tập của trường., như họ làm cho tất cả các trường công lập trên toàn tiểu bang.

Mô tả và địa điểm của trường

Trường Charter Academy Academir chuẩn bị được đặt tại 12400 Hainlin Mill Drive, Miami ở Florida. Nó đang được xây dựng để chứa thêm 650 sinh viên từ K đến lớp 8. Dự án sẽ bắt đầu xây dựng vào cuối năm 2017 để thực hiện dự án vào tháng 8 năm 2018.

.

* Thêm phí quản lý và phí pháp lý

 

Tiến Độ Thi Công

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  


Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên