Tổng Quan Dự Án

Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm một tuyến đường trực tiếp đến Hoa Kỳ thông qua chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5, được cung cấp một cơ hội duy nhất để đầu tư ít nhất là *500.000 đô la Mỹ cho một dự án Trường Công Lập Đặc Cách hạng nhất Hoa Kỳ. Khoản đầu tư sẽ được thực hiện dưới dạng cho vay có đảm bảo cho PSL School Property LLC, một công ty con của nhà phát triển chính Academica. Sau khi xây dựng, dự án sẽ được quản lý và điều hành bởi một tập đoàn phi lợi nhuận là Somerset Academy, Inc, sẽ cung cấp các chương trình giáo dục có chất lượng cao và tiếp tục đạt được thành công trong học tập.

Tài chính

Trong hình thức trợ cấp cho mỗi sinh viên, nhà điều hành sẽ nhận được nguồn thu nhập ổn định từ các chính quyền địa phương và tiểu bang để trang trải cho tất cả các chi phí điều hành trường học. Chính phủ sẽ vẫn chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tài chính và học tập của trường, cũng như họ đã làm cho tất cả các trường công lập trên toàn tiểu ban.

Mô tả và địa điểm của trường

Sự mở rộng Giai đoạn 29 này của chúng tôi, được đặt tên là Học Viện Dự Bị Đại Học Somerset, tọa lạc tại số 725 NW California Boulevard, Port St. Lucie, Florida. Trường phục vụ các lớp 6-12 đã bắt đầu hoạt động, và Giai đoạn 38 sẽ cho phép thêm 800 học sinh vào học tại trường khối "A" này.

.

* Thêm phí quản lý và phí pháp lý

 

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  


Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên