Khái Quát Dự Án

Các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm một cách trực tiếp đến Hoa Kỳ thông qua chương trình dành cho các nhà đầu tư là người nhập cư EB-5 có cơ hội có một không hai là chỉ cần đầu tư USD $500.000* vào một dự án Trường Công Đặc Cách Mỹ hạng nhất. Hoạt động đầu tư này sẽ ở dạng vay có thế chấp được thực hiện bởi Christian Life Mission, Inc. Một khi được xây dựng xong, dự án sẽ được quản lý và điều hành bởi Academir Charter School, Inc., là một công ty phi lợi nhuận cung cấp giáo dục tiểu học hoàn chỉnh cho học sinh.

Tài trợ

Dưới hình thức tài trợ trên mỗi học sinh, đơn vị điều hành sẽ nhận một nguồn thu nhập ổn định từ chính quyền địa phương và tiểu bang để trang trải các chi phí vận hành của trường. Giống như với tất cả các trường công lập trong khắp tiểu bang, chính phủ sẽ vẫn phụ trách giám sát hiệu quả tài chính và học tập của trường.

Mô Tả và Địa Điểm của Trường

Sự mở rộng Giai Đoạn 21 trước đó của chúng tôi và Giai Đoạn 37, có tên là Academir Preparatory Academy, tại địa chỉ 14105 SW 184th St, Miami, Florida. Một khi hoàn thành, trường sẽ phục vụ học sinh từ mẫu giáo - lớp 8 và đáp ứng lên đến 290 học sinh. Dự Án sẽ được giao vào tháng 8, 2019.

.

*Cộng với các khoản phí quản lý và pháp lý

 

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  


Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên