Tổng Quan Dự Án

Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm một tuyến đường trực tiếp đến Hoa Kỳ thông qua chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 được cung cấp một cơ hội đơn độc để đầu tư ít nhất là 500.000 đô la Mỹ * thuộc một chương trình Trường Công Lập Đặc Cách hạng nhất Hoa Kỳ. Việc đầu tư sẽ được thực hiện dưới hình thức một khoản vay có đảm bảo cho công ty TNHH Cameron Avenue Charter Property. Tập đoàn Trường Galileo học tập về năng khiếu là một tập đoàn phi lợi nhuận cung cấp môi trường giáo dục và học tập chất lượng cao cho học sinh mẫu giáo và tiểu học, dự án sẽ được quản lý bởi tập đoàn này sau khi đã hoàn công xây dựng.

Tài chính

Theo hình thức trợ cấp cho mỗi sinh viên, nhà điều hành sẽ nhận được nguồn thu nhập ổn định từ các chính quyền địa phương và tiểu bang để trang trải cho các chi phí điều hành trường học. Chính phủ sẽ vẫn chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tài chính và học tập của trường, như họ đã làm cho tất cả các trường công trên toàn tiểu ban.

Mô tả và địa điểm của trường

Trường công lập đặc cách mới có tên là Trường Galileo học tập về Năng khiếu sẽ được xây dựng tại East Lake Mary Blvd., Sanford, Florida. Sau khi hoàn tất, nó sẽ phục vụ các lớp K-8 và có thể chứa đến 776 học sinh. Dự án sẽ được bàn giao vào tháng 8 năm 2019.

.

* Thêm phí quản lý và phí pháp lý

 

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  


Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên