Khái Quát Dự Án

Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm một tuyến đường trực tiếp đến Hoa Kỳ thông qua chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 được cung cấp một cơ hội duy nhất để đầu tư ít nhất là 500.000* đô la Mỹ trong một du an hạng nhất Hoa Kỳ Trường Công Lập Đặc Cách . Việc đầu tư sẽ có hình thức một khoản vay có bảo đảm được thực hiện với Four Corners School Development, LLC. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ được quản lý và điều hành bởi Pinecrest Academy, Inc, là một mạng lưới trường học đặc cách chất lượng cao và quản lí 9 trường trên 10 khu trường học ở Florida và Nevada.

Tài trợ

Dưới hình thức tài trợ trên mỗi học sinh, đơn vị điều hành sẽ nhận một nguồn thu nhập ổn định từ chính quyền địa phương và tiểu bang để trang trải các chi phí vận hành của trường. Giống như với tất cả các trường công lập trong khắp tiểu bang, chính phủ sẽ vẫn phụ trách giám sát hiệu quả tài chính và học tập của trường.

Mô Tả và Địa Điểm của Trường

Trường công lập đặc cách mới mang tên Pinecrest Academy Four Corners tọa lạc tại 1100 US Highway 27, Clermont, Florida. Trường sẽ được xây dựng thành 2 gia đoạn và sẽ phục vụ cho lớp K-8. Trường học có thể chứa đến 800 học sinh. Giai đoạn 1 dự tính sẽ khai giảng vào tháng 8 năm 2019 và Giai đoạn 2 sẽ được hoàn thànhvào tháng 8 năm 2020.

 

* Cộng với các khoản phí quản lý và pháp lý

 

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  


Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên