Tổng Quan Dự Án

Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm một tuyến đường trực tiếp đến Hoa Kỳ thông qua chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 được cung cấp một cơ hội duy nhất để đầu tư ít nhất là 500.000* đô la Mỹ trong một du an hạng nhất Hoa Kỳ Trường Công Lập Đặc Cách . Việc đầu tư sẽ có hình thức một khoản vay có bảo đảm được thực hiện với True North Classical Academy, Inc. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ được quản lý và điều hành bởi Tập đoàn True North Classical Academy, Inc.

Tài Chính

Theo hình thức trợ cấp cho mỗi sinh viên, nhà điều hành sẽ nhận được nguồn thu nhập ổn định từ các chính quyền địa phương và tiểu bang để trang trải cho các chi phí điều hành trường học. Chính phủ sẽ vẫn chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tài chính và học tập của trường, như họ đã làm cho tất cả các trường công trên toàn tiểu bang.

Mô Tả và Địa Điểm của Trường

Đây là một phần mở rộng của Học viện Cổ điển True North hiện tại, tọa lạc tại 9393 SW 72 Street, Miami, Florida và phục vụ Pre K-8. Trường trung học mới có thể chứa 600 học sinh từ Pre K đến 12. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.

.

*Cộng với các khoản phí quản lý và pháp lý

 

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  


Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên