Khái Quát Dự Án

Các nhà đầu tư nước ngoài nào đang tìm một cách trực tiếp để nhận được Thẻ Xanh của Hoa Kỳ thông qua chương trình dành cho các nhà đầu tư là người nhập cư EB-5 có một cơ hội có một không hai là chỉ cần đầu tư USD $500.000* vào một dự án Trường Công Đặc Cách Mỹ hạng nhất. Số tiền đầu tư này sẽ có hình thức là một khoản vay cho một nhà phát triển có kinh nghiệm, MG3 Developer Group. Có uy tín trong vùng, MG3 Developer Group nổi tiếng thành công trong việc phát triển các trường công đặc cách cung cấp sự giáo dục chất lượng cao.

Quá trình thi công sẽ được hoàn thành trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 sẽ được hoàn thành vào năm 2015 và Giai đoạn 2 vào năm 2016. Sau khi hoàn thành Giai Đoạn 1, Charter School USA (“CSUSA”) có ý định cho thuê cơ sở và điều hành trường.

Tài trợ

Dưới hình thức tại trợ trên mỗi học sinh, CSUSA sẽ nhận một nguồn thu nhập ổn định từ chính quyền địa phương và tiểu bang Florida để trang trải các chi phí vận hành của trường. Giống như với tất cả các trường trong khắp tiểu bang, chính phủ sẽ vẫn phụ trách giám sát hiệu quả tài chính và học tập của trường.

Mô tả trường và địa điểm

Trường này sẽ nằm tại 2025 McKinley Street in Hollywood, Quận Broward, Florida. Với dân số khoảng 1,8 triệu người, Quận Broward là hạt đông dân thứ hai tại Florida. Tòa nhà sẽ chiếm diện tích 11.394 Mét Vuông và sẽ có sức chứa 2.275 học sinh.

* Cộng với các khoản phí quản lý và pháp lý

 

Tiến Độ Thi Công

gày Thi Công: 2015-01-23

Ngày Thi Công: 2015-02-11

Ngày Thi Công: 2015-03-11

Ngày Thi Công: 2015-04-18

Ngày Thi Công: 2015-06-08

Ngày Thi Công: 2015-08-24

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  

Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên