Khái Quát Dự Án

Các nhà đầu tư nước ngoài nào đang tìm một cách trực tiếp để nhận được Thẻ Xanh của Hoa Kỳ thông qua chương trình dành cho các nhà đầu tư là người nhập cư EB-5 có một cơ hội có một không hai là chỉ cần đầu tư USD $500.000* vào một dự án Trường Công Đặc Cách Mỹ hạng nhất. Số tiền đầu tư này sẽ có hình thức là một khoản vay cho một nhà phát triển có kinh nghiệm, Academica. Có uy tín trong khu vực và có trụ sở tại Miami, Florida, Academica có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và điều hành các trường công đặc cách và hiện phục vụ trên 100 trường tại Florida, Georgia, Texas, California, Utah và Nevada.

Tài trợ

Dưới hình thức tại trợ trên mỗi học sinh, Somerset Academy, Inc. sẽ nhận một nguồn thu nhập ổn định từ chính quyền địa phương và tiểu bang Florida để trang trải các chi phí vận hành của trường. Giống như với tất cả các trường trong khắp tiểu bang, chính phủ sẽ vẫn phụ trách giám sát hiệu quả tài chính và học tập của trường.

Mô tả trường và địa điểm

Trường này nằm tại số 9385 Boynton Beach Blvd ở West Boynton Beach, Quận Palm Beach, FL. Trường này, được gọi là Somerset Academy Canyons, mở cửa vào tháng 8, 2013 dành cho học sinh lớp 6-9. Dự án này thể hiện sự mở rộng trường đó, và bổ sung các lớp 10-12. Trường này đã có sức chứa 700 học sinh; dự án này sẽ bổ sung sức chứa cho thêm 1.400 học sinh.

* Cộng với các khoản phí quản lý và pháp lý

 

Tiến Độ Thi Công

Ngày Thi Công: 2014-05

Ngày Thi Công: 2014-06

Ngày Thi Công: 2014-07

Ngày Thi Công: 2014-08

Ngày Thi Công: 2014-09

Ngày Thi Công: 2016-05

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  

Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên