Tổng quan dự án

Các nhà đầu tư nước ngoài, Những người đang tìm kiếm một con đường đầu tư trực tiếp

để có chiếc thẻ xanh của Hoa Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập cư EB-5 nay sẽ được Cung cấp một cơ hội duy nhất để đầu tư, ít nhất là $500.000 USD  cho một dự án hạng nhất American Charter School. Việc đầu tư sẽ mang hình thức dưới một khoản vay được thực hiện cho nhà phát triển ESJCapital Partners (“ESJ”), một nhà phát triển thành công của nhiều trường học ở bang Florida.

Trường sẽ được giao cho một nhà điều hành thành công theo hợp đồng dài hạn (25 năm) - CharterSchoolAssociates(“CSA”),là một nhà điều hành charterschools hàng đầu của bang Florida. CSA điều hành 17 trường với hơn 9.000 sinh viên với trung bình cấp "A".

 

Tài chính

Trong hình thức trợ cấp cho học sinh, Florida Charter Foundation (Học viện Franklin) sẽ nhận được một nguồn thu nhập ổn định từ chính quyền địa phương và tiểu bang Florida để trang trải chi phí hoạt động cho các trường học. Như Họ làm cho tất cả các trường trên toàn tiểu bang, chính phủ sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động tài chính và học tập của trường.

 

TVTrường và VTCủa Trường

Trường nằm tại 12900 Đông Hillsborough Avenue và McIntosh Road , Hillsborough County, Florida. Nhà trường sẽ là một cơ sở với 65.000 foot vuông cho 950 học sinh, lớp K tới 8. Dự án bao gồm 11,5 ha đất bỏ trống. Dự án đã bắt đầu xây dựng cho dự kiến khánh thành trong năm 2015.

* Cộng quản lý và chi phí pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để nhận tài liệu đầy đủ  

Tên của Quý Vị (bắt buộc)

Tên Công Ty (bắt buộc)

Email của Quý Vị (bắt buộc)

Vui Lòng Chọn
Khách HàngTư Vấn Viên