Tổng quan dự án

Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm một tuyến đường trực tiếp đến Hoa Kỳ thông qua chương trình  đầu tư nhập cư EB-5 được cung cấp một cơ hội duy nhất để đầu tư ít nhất là 500,000* đô la Mỹ trong một dự án hạng nhất của  American Public Charter Charter School . Việc đầu tư sẽ được thực hiện dưới hình thức một khoản vay có bảo đảm cho Summit School Property LLC, là một công ty phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington D.C. công ty đã tham gia vào việc phát triển hơn 200 dự án, với hơn 200,000,000 USD được đầu tư từ năm 2003. Sau khi xây dựng, Dự án sẽ được quản lý và vận hành bởi Academica (thông qua Somerset Academy, Inc. và SLAM Foundation, Inc.)

Tài Chính

Trong hình thức trợ cấp cho mỗi sinh viên, các nhà khai thác sẽ nhận được nguồn thu nhập ổn định từ chính quyền địa phương và tiểu bang để trang trải cho chi phí điều hành trường học. Như họ làm cho tất cả các trường công lập trên toàn tiểu bang, chính phủ sẽ chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tài chính và học tập của trường.

T Địa Điểm CủaTrường

Trường sẽ bao gồm các lớp K-8 và có sức chứa tối đa 1,250 học sinh trong khuôn viên rộng 6 mẫu . Trường mới sẽ được đặt tại 2773 Summit Boulevard ở West Palm Beach, Florida. Trường tiểu học mở cửa vào tháng 8 năm 2016 (lớp K-5) và trường trung học (lớp 6-8) sẽ bắt đầu mở cửa từ năm 2017.

 

* Thêm phí quản lý và phí pháp lý

Contact us to receive full documentation 

Your Name (required)

Company Name (required)

Your Email (required)

Please Select
ClientConsultant