ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY, NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI:

  1. Có tài sản ròng tối thiểu $2 000 000 có nguồn gốc hợp pháp, sở hữu riêng hoặc với vợ/chồng đi cùng quý vị;
    2. Có ít nhất hai (2) năm kinh nghiệm quản lý**;
    3. Có ý định lập nghiệp tại Quebec và ký kết thỏa thuận đầu tư $1 200 000 với một công ty môi giới hoặc công ty tín thác được ủy quyền tham gia Chương Trình Đầu Tư.
    4. Đạt yêu cầu khám y tế và kiểm tra lý lịch hình sự.

Nhà đầu tư có thể làm đơn cho bản thân, vợ/chồng và các con phụ thuộc. Đối với các đơn nộp sau ngày 1 tháng 8, 2014, "con phụ thuộc" hoặc là một đứa con dưới 22 tuổi hoặc 22 tuổi trở lên nhưng phụ thuộc đáng kể vào sự hỗ trợ tài chính của cha mẹ từ trước 22 tuổi và không thể tự lực về mặt tài chính do có bệnh thân thể hoặc tâm thần. Tuổi của người con phụ thuộc được tính vào ngày chính quyền Quebec nhận đơn.

Learn more about business opportunities in Quebec with  Investissement Quebec.  

 

11

MontrealII