Được thành lập vào năm 1996, Mandeville & Associates Ltd. cung cấp các dịch vụ tư vấn dành cho các doanh nhân quốc tế ở mọi châu lục muốn lập nghiệp tại Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, Canada và châu Âu.

Với trụ sở chính tại Hồng Kông và các chuyên gia hoạt động lâu dài tại Bắc Kinh, Singapore và Thượng Hải, công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng liên quan đến nhập cư và tư vấn, với một đội ngũ các luật sư chuyên nghiệp và nhân viên hỗ trợ đa ngôn ngữ tại các cơ sở của chúng tôi.

Các chương trình dành cho các nhà đầu tư là người nhập cư cho phép các đương đơn thành công, vợ/chồng và con phụ thuộc của họ xin được visa Cư Trú Dài Hạn nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình. Sau khi xin được tư cách cư trú dài hạn, đương đơn và các thành viên gia đình đi theo có thể đủ điều kiện làm đơn xin nhập tịch.

Công ty của chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa cho các chuyên gia, nhà môi giới và tư vấn viên nhập cư tuyển các ứng viên để nhập cư vào Bắc Mỹ và châu Âu thông qua các chương trình dành cho các nhà đầu tư là người nhập cư. Hãy tìm hiểu trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về các chương trình khả dụng mà công ty chúng tôi cung cấp.

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CANADA

Có một số chương trình được cung cấp bởi
các tỉnh của Canada.

Dựa trên hồ sơ của quý vị, 

chúng tôi sẽ giới thiệu các chương trình thích hợp nhất cho quý vị.

CHƯƠNG TRÌNH CỦA MỸ

Chương Trình Dành Cho Các Nhà Đầu Tư Là Người Nhập Cư của Hoa Kỳ, được gọi là chương trình “EB-5”, là một trong những cách hiệu quả nhất để mọi người lấy thẻ xanh và sống tại Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ.